Корзина
40 отзывов
+380502105527
+380660199354
+380679944987
УкраинаКиевбул Вернадского 34 В (cклад, заранее договариваться о визите)
УКБ
Оставить отзывНаличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Іскробезпеча промислова бетона  підлога "Парад РС-1 литой ІБ", фото 2

Іскробезпеча промислова бетона підлога "Парад РС-1 литой ІБ"

Описание
Характеристики
Информация для заказа
 

Іскробезпеча промислова бетона  підлога "Парад РС-1 литой ІБ"

РС-1 литий ІБ"

РСС, ремонтна, цементна, М450, Пк3, St-2 «Парад РС 1 (литий) ІБ» СТБ 1307-2012

Самоуплотняющийся, ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ, безусадочний ремонтний матеріал з високою адгезією до бетону, що містить спеціальний цемент, фракціоновані безыскровые заповнювачі, армуючі волокна і активні добавки. Максимальний розмір заповнювача 3 мм.

Протокол випробувань ІЦ «НДІ ПБ НС МНС Білорусі» № 04/52/3240П від 22.12.2008 р.

Область застосування:

- пристрій ІСКРОБЕЗПЕЧНИХ підлог у приміщеннях категорії А по взрывопожарной і пожежної небезпеки, де за умовами експлуатації можливе утворення вибухонебезпечних парогазовоздушных сумішей: нафтопереробна промисловість, електронна і електротехнічна промисловість, лабораторії з високими вимогами по іскробезпеки, літакові ангари.

Приготування

Суху суміш висипають у воду і ретельно розмішують до тих пір, поки не отримають густу однорідну пластичну масу без грудок. Співвідношення сухої суміші до води повинно бути: на 1 кг суміші орієнтовно 0,13-0,14 л води. Приготований таким чином розчин повинен перебувати в стані спокою приблизно 5 хв. За цей час з розчину встигають вийти великі бульбашки. Після чого його знову перемішують.
У процесі роботи перемішування розчину періодично повторюють.
Примітки

1 Замішування суміші вручну не рекомендується, щоб уникнути введення надмірної кількості води.

2 В залежності від температури навколишнього середовища і відносної вологості кількість води може дещо відрізнятися від вищевказаного. При жаркій і сухій погоді може знадобитися більша кількість води, при холодній і вологій – менше.

3 Товщина бетонної підлоги до 50 мм допустиме тільки після попередньої установки додаткового армування.

При температурі повітря до 10 °С для приготування сумішей рекомендується застосовувати воду, нагріту до температури 35-40 °С.

Застосування

Роботи з нанесення розчинової суміші проводять при температурі від 5 до 25 °С у суху погоду. Більш низька температура і висока вологість уповільнює твердіння.

Розчин наливають на підлогу і розстилають до необхідної товщини за допомогою гладилки. Товщина шару визначається проектним рішенням.

Укладена розчинна суміш вирівнюється рейкою правилом, терткою.

Через 20-30 хв після укдадки розчинової суміші проводиться обробка голчастим валиком – для запобігання появи і видалення поверхневого шару повітряних бульбашок, а також необхідність вирівнювання поверхневого шару.

Після завершення процесу укладання та розрівнювання розчину, але не раніше ніж через 7-8 год, виробляють обробку поверхні бетону за допомогою затирочної машини.

Груба затирка поверхні бетонної підлоги здійснюється або диском, або лопатями затирочних машин за два проходи. При цьому напрямок руху затирочної машини при другому проході, перпендикулярно напрямку руху при першому проході.

Фінішна затирка здійснюється лопатями затирочних машин.

Пристрій швів в бетонних підлогах здійснюється у відповідності з проектом.

Рекомендації:

У тих випадках, коли до твердості і зносостійкості поверхні підлоги пред'являються підвищені вимоги, на поверхню свіжоукладеного бетону укладається спеціальний зміцнюючий матеріал (наприклад, «Парад ТОП»), створює надійний зносостійкий сірий (або кольоровий) шар товщиною кілька міліметрів.

Догляд за свіжоукладеним підлогою:

Після виконання робіт з нанесення розчину необхідно забезпечити ретельний догляд за нанесеним покриттям. Для догляду використовують стандартні методи догляду за цементовмісткими матеріалами.

Обов'язково слід проводити зволоження поверхні після того, як розчин схопився і не буде небезпеки змиву розчину з поверхні бетону. Змочувати водою необхідно протягом 3 діб 2-3 рази в день з витратою води 1-3 л/м2.

У випадку використання матеріалу при температурі повітря (поверхні основи) вище 25 °С всі поверхні, відкриті для повітря, повинні бути оброблені плівкотвірних складом ґрунтовкою «Парад Р-82 Люкс».

У разі неможливості зволоження поверхні водою рекомендується на відремонтовану поверхню укласти вологе/мокру мішковину або вкрити плівкою.

Витрата 2,0 - 2,2 кг/м2 на 1 мм товщини шару

Гарантійний термін зберігання 6 місяців з дня виготовлення. Зберігати при температурі не нижче 5 °С.

Упаковка Мішки паперові з поліетиленовим вкладишем по 25 кг.

 

РСС, ремонтная, цементная, М450, Пк3, St-2 «Парад РС 1 (литой) ИБ» СТБ 1307-2012

 

Самоуплотняющийся, Искробезопасный, безусадочный ремонтный материал с высокой адгезией к бетону, содержащий специальный цемент, фракционированные безыскровые заполнители, армирующие волокна и активные добавки. Максимальный размер заполнителя 3 мм.

 

Протокол испытаний ИЦ «НИИ ПБ ЧС МЧС Беларуси» № 04/52/3240П от 22.12.2008 г.

 

Область применения:

- устройство Искробезопасных полов в помещениях категории А по взрывопожарной и пожарной опасности, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных парогазовоздушных смесей: нефтеперерабатывающая промышленность, электронная и электротехническая промышленность, лаборатории с высокими требованиями по искробезопасности, самолетные ангары.

Приготовление

Сухую смесь высыпают в воду и тщательно размешивают до тех пор, пока не получат густую однородную пластичную массу без комков. Соотношение сухой смеси к воде должно быть: на 1 кг смеси ориентировочно 0,13-0,14 л воды. Приготовленный таким образом раствор должен находиться в состоянии покоя примерно 5 мин. За это время из раствора успевают выйти крупные пузыри. После чего его снова перемешивают. В процессе работы перемешивание раствора периодически повторяют.

Примечания

1 Замешивание смеси вручную не рекомендуется, чтобы избежать введения чрезмерного количества воды.

2 В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности количество воды может слегка отличаться от вышеуказанного. При жаркой и сухой погоде может понадобиться большее количество воды, при холодной и влажной – меньшее.

3 Толщина бетонного пола до 50 мм допустима только после предварительной установки дополнительного армирования.

При температуре воздуха до 10 °С для приготовления смесей рекомендуется применять воду, нагретую до температуре 35-40 °С.

Применение

Работы по нанесению растворной смеси проводят при температуре от 5 до 25 °С в сухую погоду. Более низкая температура и высокая влажность замедляет отвердевание.

Раствор наливают на пол и расстилают до требуемой толщины с помощью гладилки. Толщина слоя определяется проектным решением.

Уложенная растворная смесь выравнивается рейкой, правилом, теркой.

Через 20-30 мин после укдадки растворной смеси производится обработка игольчатым валиком – для предотвращения появления и удаления из поверхностного слоя воздушных пузырей, а также необходимости выравнивания поверхностного слоя.

После завершения процесса укладки и разравнивания раствора, но не ранее чем через 7-8 ч, производят обработку поверхности бетона с помощью затирочной машины.

Грубая затирка поверхности бетонного пола осуществляется либо диском, либо лопастями затирочных машин за два прохода. При этом направление движения затирочной машины при втором проходе, перпендикулярно направлению движения при первом проходе.

Финишная затирка осуществляется лопастями затирочных машин.

Устройство швов в бетонных полах осуществляется в соответствии с проектом.

Рекомендации:

В тех случаях, когда к твердости и износостойкости поверхности пола предъявляются повышенные требования, на поверхность свежеуложенного бетона укладывается специальный упрочняющий материал (например, «Парад ТОП»), создающий надежный износостойкий серый (или цветной) слой толщиной несколько миллиметров.

Уход за свежеуложенным полом:

После выполнения работ по нанесению раствора необходимо обеспечить тщательный уход за нанесенным покрытием. Для ухода используют стандартные методы ухода за цементосодержащими материалами.

Обязательно следует производить увлажнение поверхности после того, как раствор схватился и не будет опасности смыва  раствора с поверхности бетона. Смачивать водой необходимо в  течение 3 суток 2-3 раза в день с расходом воды 1-3 л/м2.

В случае использования материала при температуре воздуха (поверхности основания) выше 25 °С все поверхности, открытые для воздуха, должны быть обработаны пленкообразующим составом грунтовкой «Парад Г-82 Люкс».

В случае невозможности увлажнения поверхности водой рекомендуется на отремонтированную поверхность уложить влажную/мокрую мешковину или укрыть пленкой.

 

Расход  2,0 - 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Гарантийный срок хранения  6 мес со дня приготовления. Хранить при температуре не ниже 5 °С.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

 

Технические характеристики

Наименование показателя

Норма

 

Марка по морозостойкости не ниже

F300

Марка по водонепроницаемости

W10

 

Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 сут, МПа, не ниже

1,6

 

Прочность раствора на сжатие, не ниже

М450

 

Самонапряжение, МПа

0,3-1,5

 

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее

6

 

Истираемость, г/см2 , не более

0,11

 

 

ЦЕНА УКАЗАНА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ. ТОЧНУЮ ЦЕНУ ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА.

 

Основные
Производитель  Парад
Страна производительБеларусь
Вес25.0 (кг)
Срок хранения12.0 (мес)
Гарантийный срок  6 (мес)
  • Цена: 713 грн./мешок